Disse arter kommer alle fra naturen, hvor de vokser vildt, og det er ud fra disse arter, der bliver lavet forskellige krydsninger, som giver nye, stærke og spændende sorter.
De botaniske arter er mindre både i deres løv og blomster.
De er langsomt voksende, og de er mindre i deres løv og blomster i forhold til de forædlede.
De dobbeltblomstrende helleborus Orientalis stammer helt tilbage fra Torquatus Party Dress.
Læs den generelle dyrkningsvejledning til Helleborus her…